Burgerlijke Aansprakelijkheid

Als ondernemer moet je alle schade vergoeden die door jezelf, je personeelsleden of je patrimonium aan derden zijn veroorzaakt. Dit kan leiden tot schadeclaims, met zeer hoge vergoedingen tot gevolg. Daartegen kan een ondernemer zich verzekeren.

B.A. Autoverzekering

De BA autoverzekering verzekert de aansprakelijkheid als je in fout bent bij een ongeval met een (bedrijfs)voertuig. Zowel de lichamelijke als de materiële schade aan anderen is gewaarborgd. In België is een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid verplicht.

B.A. Uitbating

Net zoals de familiale verzekering voor privé-personen kan een bedrijf zich ook verzekeren voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade aan derden door de bedrijfsleider, personeelsleden, installaties of gebouwen. Deze polis kan aangevuld worden met B.A. Na Levering en B.A. Toevertrouwde goederen die bijkomende waarborgen biedt.

B.A. Objectieve Aansprakelijkheid

Een hele reeks instellingen die publiek toegankelijk zijn, zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing aan te gaan. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaan niet.

Onder andere de volgende inrichtingen moeten deze verzekering aangaan:

  • kleinhandelaars met verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²
  • restaurants, frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte +50 m²
  • dancings, discotheken en alle openbare dansgelegenheden
  • hotels en motels, kantoorgebouwen met publiek ruimten van in totaal meer dan 500 m²

Vraag nu je vrijblijvende offerte

Als onafhankelijk adviseur bieden we je professioneel advies. We kiezen voor jou het beste product dat dit moment in de markt is en hanteren de laagste tot bijna geen kosten, zonder in te boeten op de kwaliteit van het beheer.

v

Ontvang de belangrijkste nieuwe informatie over verzekeringen